ฝากผีฝากไข้


สุภาษิต

ฝากผีฝากไข้

ความหมาย

การหวังเป็นที่พึ่งให้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเมื่อยามแก่เฒ่า

ตัวอย่าง

ตายายข้างบ้านฉัน ถูกลูกหลานทอดทิ้งหมด ไม่สามารถฝากผีฝากไข้กับลูกหลานได้สักคน

พ่อแม่หวังว่าเมื่อตนเองแก่เฒ่า หวังจะมีลูกเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ฝากผีฝากไข้ได้