ฝนตกไม่ทั่วฟ้า


สุภาษิต

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ความหมาย

การทำอะไรหรือให้สิ่งของอะไร แต่ไม่ทั่วถึงทุกคน

ตัวอย่าง

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ผู้บริหารอนุญาตให้พรรคพวกตนเองไปอบรมได้แต่ดันกีดกันพนักงานคนอื่นไม่ให้ไปอบรม

ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปแจกของน้ำท่วมให้เฉพาะพื้นที่ที่แห้งแล้ว ฝนตกไม่ทั่วฟ้าเขาไม่ได้เข้าไปแจกในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่