ฝนตกขี้หมูไหล


สุภาษิต

ฝนตกขี้หมูไหล

ความหมาย

การทำตัวเหลวไหลหรือทำสิ่งที่ไม่ดีคล้อยตามไปด้วยกัน

ตัวอย่าง

เอ็มและเพื่อนต่างก็ชวนกันโดดเรียน ต่างคนก็ต่างทำตัวเหลวไหลเหมือนกัน เหมือนฝนตกขี้หมูไหล

ฝนตกขี้หมูไหล หัวหน้ากับลูกน้องร่วมกันปกผิดความผิดที่พวกเขาทั้งคู่ทุจริตร่วมกัน