ปากว่าตาขยิบ


สุภาษิต

ปากว่าตาขยิบ

ความหมาย

การพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

เพื่อนฉันพูดปากว่าตาขยิบ เขาบอกฉันว่าพรุ่งนี้จะนัดกันมาทำงานบริษัทแต่พอรุ่งเช้าเขากลับไม่มาทำงานตามที่บอก

นริศนัดเพื่อนจะไปทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ แต่พอถึงเวลาไม่ไปตามนัดเขากลับไปเที่ยวกับเพื่อนอีกกลุ่ม ปากว่าตาขยิบชัด ๆ