ปั้นน้ำเป็นตัว


สุภาษิต

ปั้นน้ำเป็นตัว

ความหมาย

การสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเองอย่างเป็นจริงเป็นจัง

ตัวอย่าง

นาเดียร์สร้างเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านทอง ปั้นน้ำเป็นตัวจนคนหลงเชื่อแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นแค่ลูกจ้าง

วินัยปั้นน้ำเป็นตัว โกหกที่ทำงานว่าที่บ้านน้ำท่วมได้รับความเสียหายเยอะเพื่อให้ที่ทำงานร่วมบริจาคข้าวของให้ ทั้งที่บ้านเขาน้ำไม่ได้ท่วมเลย