ปิดทองหลังพระ


สุภาษิต

ปิดทองหลังพระ

ความหมาย

การทำความดีโดยไม่ได้หวังให้คนอื่นรับรู้

ตัวอย่าง

สมยศให้ซื้อจักรยานให้เด็กข้างบ้านเพื่อปั่นไปโรงเรียน เพราะเด็กยากจน เขาจึงอยากช่วยเหลืออยากปิดทองหลังพระ โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนซื้อให้

สมศรีชอบทำบุญปิดทองหลังพระ ชอบบริจาคเงินช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้อยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องการให้ผู้คนทราบ