ปอกกล้วยเข้าปาก


สุภาษิต

ปอกกล้วยเข้าปาก

ความหมาย

การทำอะไรที่ง่าย

ตัวอย่าง

เพื่อนฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

เดวิดทำข้อสอบปลายภาคได้ทุกวิชา เขารู้สึกว่ามันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก