ปลาใหญ่กินปลาเล็ก


สุภาษิต

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ความหมาย

คนที่มีอำนาจเหนือกว่า สามารถเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าได้ หรือสิ่งใหญ่ ๆมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งเล็ก ๆ

ตัวอย่าง

เมื่อห้างสรรพสินค้ามาเปิดใหม่ ทำให้ร้านค้าเล็ก ๆ มีรายได้ลดน้อยลง ก็เหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กที่ทำให้คนอยากไปซื้อของในห้างมากขึ้น

การทำธุรกิจในปัจจุบันก็เหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก หากมีเงินลงทุนเยอะก็สามารถดำเนินกิจการไปได้ยาวนานกว่าคนที่มีเงินลงทุนน้อย