ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งข้อง


สุภาษิต

ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งข้อง

ความหมาย

คนเพียงคนเดียวทำอะไรไม่ดีก็จะส่งผลให้คนอื่นหรือหมู่คณะพลอยเสียไปด้วย

ตัวอย่าง

นายแชมป์ขโมยจักรยานยนต์คนข้างบ้าน จนถูกจับได้ ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งข้องทำให้ชาวบ้านแถวนั้นมองคนในครอบครัวเขาไม่ดีไปหมด

พนักงานโกงเงินลูกค้า ลูกค้าจึงเปลี่ยนไปใช้บริการกับบริษัทอื่นเนื่องจากปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งข้อง จึงทำให้บริษัทขาดรายได้ไปเยอะ