บุญมีแต่กรรมบัง


สุภาษิต

บุญมีแต่กรรมบัง

ความหมาย

การมีโลคลาภ หรือการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการ แล้วมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถกระทำต่อสิ่งเหล่านั้นได้

ตัวอย่าง

แคทรู้สึกว่าเวลาเขาจะทำอะไรแต่ละครั้งก็เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง ทำไม่เคยสำเร็จตลอด

สมศรีไปขึ้นเงินล๊อตเตอรี่ที่ถูก แต่ระหว่างทางเธอดันทำเงินนั้นหาย บุญมีแต่กรรมบังสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้น