บุญหนักศักดิ์ใหญ่


สุภาษิต

บุญหนักศักดิ์ใหญ่

ความหมาย

บุคคลที่มีบุญวาสนา ร่ำรวย มีฐานะ มีชาติตระกูลที่ดี

ตัวอย่าง

สาวแม่บ้านมักเตือนลูกชายตัวเองเสมอว่า เราคนจนจะคบหากับคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มันเป็นไปได้ยาก

เอและบีต่างคนก็ต่างมีครอบครัวที่ร่ำรวย มีฐานะ บุญหนักศักดิ์ใหญ่ก็เหมาะสมแล้วที่ทั้งคู่จะตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน