ต่อความยาว สาวความยืด

สุภาษิต

ต่อความยาว สาวความยืด

ความหมาย

พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่องมากความเกินความสมควร

ตัวอย่าง

ฉันไม่ชอบเถียงกับเพื่อนร่วมงานให้ต่อความยาว สาวความยืด

คุณครูบอกฉันว่า เรื่องมันจบไปแล้ว พูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เป็นการต่อความยาวสาวความยืดเสียเปล่า ๆ