ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก


สุภาษิต

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

ความหมาย

ต่อหน้ากระทำอีกอย่างหนึ่ง แต่พอลับหลังก็กลับทำอีกอย่างหนึ่ง หรือต่อหน้าทำเป็นดีพอลับหลังก็พูดนินทา

ตัวอย่าง

เมื่อหัวหน้าเดินออกไปจากห้องทำงาน ลูกน้องก็นินทากันทันที โดยชอบทำตัวเป็นต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก อยู่บ่อยครั้ง

มะลิไม่ชอบคนจำพวกต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก เพราะเป็นพวกที่ไม่น่าไว้ใจ