ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สุภาษิต

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ความหมาย

การลงทุนหรือลงแรงไปจำนวนมาก แต่ได้ผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ไม่คุ้มค่า

ตัวอย่าง

เจ้าของบริษัทลงทุนซื้อที่ดินใหม่สำหรับเป็นโกดักเก็บสินค้า ทั้งที่ด้านหลังของบริษัทยังมีพื้นที่เพียงพอเหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

แทนที่จะเอาเงินไปตำหนักพริกละลายแม่น้ำ ยอมยืมโน้ตบุคเพื่อนไปใช้ในการอบรมดีกว่า เพียงแค่ 3วัน ไม่ต้องถึงกับไปลงทุนซื้อเครื่องใหม่เพื่อใช้อบรม