ตำข้าวสารกรอกหม้อ


สุภาษิต

ตำข้าวสารกรอกหม้อ

ความหมาย

การทำงานที่ให้เสร็จไปครั้ง ๆ ไป หรือทำแบบให้พอมีพอกินไปวัน ๆ

ตัวอย่าง

ลูกจ้างร้านอาหารทำงานแบบตำข้าวสารกรอกหม้อ วันไหนนึกอยากจะหยุดก็หยุดไม่แจ้งให้เจ้าของร้านทราบ

พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็จะกลับบ้านทันที ทั้งที่งานยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยทำงานแบบตำข้าวสารกรอกหม้อ