ตีวัวกระทบคราด


สุภาษิต

ตีวัวกระทบคราด

ความหมาย

การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ไปกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากไม่สามารถไปกระทำกับเจ้าตัวได้โดยตรง

ตัวอย่าง

นายเอ็มทะเลาะกับเพื่อนบ้าน กรณีที่มาจอดรถขวางทางออก โดยกลับไปด่าว่าลูกของเพื่อนบ้านแทนซึ่งเป็นการตีวัวกระทบคราด

เวลามีปัญหาอะไรก็ควรจะพูดกันตรง ๆ อย่าทำตัวแบบตีวัวกระทบคราดเพราะจะทำให้เกิดปัญหากันได้