ตาลยอดด้วน


สุภาษิต

ตาลยอดด้วน

ความหมาย

คนที่หมดหนทางเจริญก้าวหน้า หรือคนที่ไม่สามารถมีลูกได้

ตัวอย่าง

พอทราบข่าวว่าธุรกิจของสมชายล้มละลาย เพื่อน ๆ เขาก็เริ่มตีตัวออกห่างเพราะมองว่าเขาเป็นตาลยอดด้วน

ภรรยาอยากจะมีลูก แต่สามีเป็นหมัน ซึ่งก็เหมือนตาลยอดด้วน ทำให้ไม่สามารถมีลูกได้