ตัดหางปล่อยวัด


สุภาษิต

ตัดหางปล่อยวัด

ความหมาย

การตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยว หรือไม่ช่วยเหลืออะไรต่อ

ตัวอย่าง

ลูกชายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พ่อแม่ห้ามแล้วก็ไม่เชื่อฟัง จึงโดนพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัด

สุชาติติดการพนัน แต่เมื่อรู้ว่าภรรยาจะตัดหางปล่อยวัด สุชาติจึงพยายามที่จะเลิกให้ได้