ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา

สุภาษิต

ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา

ความหมาย

การทำอะไรให้รู้จักฐานะของตนเอง ให้เจียมเนื้อเจียมตัว

ตัวอย่าง

หนุ่มคนงานแอบชอบลูกสาวนายจ้าง เขาควรจะรู้จักตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาบ้างว่าตนเองอยู่ในฐานะใด

พนักงานใหม่ชอบทำตัวตีตนเสมอกับหัวหน้า ไม่รู้จักตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาจนถูกตำหนิอยู่บ่อยครั้ง