ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม


สุภาษิต

ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

ความหมาย

การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ ทำ ไม่เร่งรีบหรือรีบร้อน แล้วจะทำให้เกิดผลสำเร็จ

ตัวอย่าง

มะลิค่อย ๆ สานตระกร้าอย่างประณีตและสวยงาม ถึงแม้จะสานเสร็จช้ากว่าคนอื่นแต่ผลงานของเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สุวิทย์ไม่รีบลงทุนเปิดร้านใหม่ จนกว่าจะมั่นใจในสถานการณ์โควิดก่อน เพราะเขาถือคติว่าช้า ๆได้พร้าเล่มงาม