ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด


สุภาษิต

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

ความหมาย

การทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดี แม้พยายามปิดบังอย่างไรก็ไม่มิด

ตัวอย่าง

คุณครูบอกให้นักเรียนยอมรับผิดที่ชกต่อยเพื่อน ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด จะปิดอย่างไรก็ไม่มิดเพราะคุณครูแอบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว

ชายคนหนึ่งปฏิเสธว่าตนไม่ได้ขโมยของ โดยเขาคิดว่าไม่มีคนเห็น แต่ที่ร้านค้ามีกล้องวงจรปิดการปฏิเสธของเขาก็เหมือนช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด