ชักแม่น้ำทั้งห้า


สุภาษิต

ชักแม่น้ำทั้งห้า

ความหมาย

การพูดจาหว่านล้อมหรืออ้างเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ

ตัวอย่าง

หากต้องการให้ฉันทำอะไรก็พูดมาตรง ๆ ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าให้เสียเวลา

พนักงานธนาคารพูดหว่านล้อมลูกค้า ชักแม่น้ำทั้งห้า เพื่อให้ลูกค้าได้ตกลงทำประกันชีวิต