ชี้โพรงให้กระรอก


สุภาษิต

ชี้โพรงให้กระรอก

ความหมาย

การแนะนำหรือชี้ทางให้ผู้อื่นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

การเป็นพ่อแม่ควรตักเตือนลูกเมื่อทำผิด ไม่ควรไปชี้โพรงให้กระรอกเพราะอาจจะทำให้ลูกทำผิดซ้ำได้

รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย เมื่อทำอะไรผิด ก็จะมีรุ่นพี่คอยชี้โพรงให้กระรอก หาทางรอดได้อยู่เสมอ