ชุบมือเปิบ


สุภาษิต

ชุบมือเปิบ

ความหมาย

การฉวยโอกาสหรือผลประโยชน์หรือสิ่งของจากผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยที่ตนไม่ได้ลงทุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไร

ตัวอย่าง

ฉันเตรียมไฟล์งานมาเพื่อนำเสนอเป็นอย่างดี อยู่ ๆ เพื่อนสมาชิกในกลุ่มชุบมือเปิบเอางานนั้นไปนำเสนอเอง

เพื่อนบ้านเห็นพนักงานส่งของเอาของมาส่งตั้งไว้ที่หน้าบ้านฉันเขาเลยชุบมือเปิบหยิบของนั้นของฉันไป