จับแพะชนแกะ


สุภาษิต

จับแพะชนแกะ

ความหมาย

ไม่ได้อย่างนั้นก็เอาอย่างนี้แทนไปก่อน เพื่อทำให้เสร็จ ๆ ไป

ตัวอย่าง

นภาชอบทำงานแบบจับแพะชนแกะ เพื่อให้เสร็จทันเวลาแต่ไม่ตรวจสอบว่างานออกมาเรียบร้อยหรือไม่

การที่พนักงานแพ๊คของทำงานแบบจับแพะชนแกะ ไม่ได้นับจำนวนสินค้าที่ส่งทำให้ลูกค้าได้รับของไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง