จับปูใส่กระด้ง


สุภาษิต

จับปูใส่กระด้ง

ความหมาย

การจัดการหรือควบคุมให้อยู่นิ่ง ๆ ได้ยาก

ตัวอย่าง

คนข้างบ้านบ่นปวดหัวกับลูกทุกวัน แต่ละวันเหมือนจับปูใส่กระด้ง เพราะแต่ละคนซุกซนมาก

การเป็นครูอนุบาลต้องอดทนมาก ๆ กับการดูแลเด็กเล็กเพราะการดูแลแต่ละคนก็เหมือนจับปูใส่กระด้ง