จับงูข้างหาง


สุภาษิต

จับงูข้างหาง

ความหมาย

การกระทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย

ตัวอย่าง

สมชายเป็นคนชอบทำอะไรเสี่ยง ๆ แบบจับงูข้างหางวันก่อนปีนไปเก็บมะม่วงที่ต้นซึ่งพาดอยู่กับเสาไฟฟ้า จึงโดนไฟช็อตตกลงมา

สุเมธไปทวงเงินที่บ้านลูกหนี้ เขาเดินเข้าไปแบบจับงูข้างหาง ทั้งที่สุนัขกำลังเห่าไล่อยู่จึงทำให้โดนสุนัขกัด