จระเข้ขวางคลอง


สุภาษิต

จระเข้ขวางคลอง

ความหมาย

ผู้ที่ชอบขัดขวางมิให้ผู้อื่นกระทำการสิ่งใดได้อย่างสะดวก

ตัวอย่าง

เวลานักศึกษารุ่นน้องเสนออะไรมา รุ่นพี่ก็ชอบทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลอง ขัดขวางรุ่นน้องตลอด

หัวหน้ามักจะตำหนิลูกน้องเสมอว่า หากไม่ช่วยทำงานก็อย่าทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลอง