จับปลาสองมือ


สุภาษิต

จับปลาสองมือ

ความหมาย

คนที่อยากได้ทั้งสองอย่าง หรือทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่าง

สมศักดิ์ทำงานแบบจับปลาสองมือ เขารับงานมาหลายที่ ทำให้เขาทำงานไม่เสร็จภายในกำหนด

นิกรคิดจะจับปลาสองมือ ทั้งที่เขาเพิ่งคบกับแฟนอยู่ แล้วยังไปคุยกับหญิงอื่นอีก