การศึกษาและพัฒนาวัสดุเลียนแบบโครงสร้างของไข่ตั๊กแตนตำข้าวเพื่อใช้ในการตอนกิ่งพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภัทร นามประกาย, วิภาวี ไชยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุภัสสร สิงห์โส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลียนแบบทางชีวภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตไข่ตั๊กแตนตำข้าวที่ติดอยู่ในกิ่งไม้ ตั๊กแตนตำข้าวมีหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นของไข่จนกระทั่งไข่พัฒนาเป็นนางไม้ จึงมีแนวคิดเริ่มต้นจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไข่ตั๊กแตนตำข้าว ต่อมาได้พัฒนาวัสดุเลียนแบบโครงสร้างของไข่ตั๊กแตนตำข้าวโดยนำยางโฟมมาผสมและขึ้นรูปด้วยวัสดุธรรมชาติสำหรับต่อกิ่งต้นไม้มาทดแทนถุงพลาสติกและลดการใช้สารเคมีโดยนำน้ำยางมาเป็นโฟมยางโดยผสมกับขุยมะพร้าว มีเชื้อราไตรโคเดอร์มา sp. ที่เป็นเชื้อราที่สามารถดูแลและรักษารากเกิดใหม่ได้ และยังช่วยให้รากกักเก็บความชุ่มชื้นอีกด้วย ส่งผลให้จำนวนรากแรกเกิดสูงถึง 65.33 ± 1.53 และความยาวรากเพิ่มขึ้นเป็น 8.03 ± 0.47 ซม. การเลียนแบบนี้สามารถทดแทนถุงพลาสติกและลดการใช้สารเคมีในการต่อกิ่งมะนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำยางที่ใช้แทนไข่ตั๊กแตนตำข้าวและวัสดุที่ใช้สร้างไข่ตั๊กแตนตำข้าวเทียมซึ่งนำแนวคิดมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอินทรีย์ได้อย่างลงตัว