เปรียบเทียบสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกร่วมกับนมแกะและนมวัวที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัควลัญช์ พุทธมงคล, ศุภววรณ ทิมโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ทนสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าหวานเป็นพืชล้มลุก ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย มีความสูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร มีลำต้นแข็งและกลม ดอกมีสีขาว ใบคล้ายรูปหอกหัวกลับ ขอบใบหยัก หญ้าหวานมีสรรพคุณมากมาย อาธิเช่น เพิ่มกำลังวังชา ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ช่วยบำรุงตับ ช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอก ในส่วนประโยชน์ของหญ้าหวาน มีดังนี้ ช่วยลดความขมในอาหาร ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ ใช้แทนน้ำตาลในการผลิตยาสีฟัน นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หญ้าหวานผง

แต่เนื่องจากพืชชนิดนี้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ในการงอกต่ำมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำที่เกษตรกรนิยมทำมีโอกาสที่พืชจะติดเชื้อ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้หญ้าหวานจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น และได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปราศจากโรค

ปัจจุบันสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด เพื่อพัฒนาขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง กลุ่มของดิฉันจึงสนใจที่จะใช้นมเป็นแหล่งของวิตามินในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าหวาน เนื่องจากนมแกะและนมวัวมีสารประกอบอินทรีย์ที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่ วิตามิน thiamine และ กรดอะมิโน glycine และเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต้นพันธุ์ให้แก่พืชหญ้าหวาน ต่อไป