การพัฒนาน้ำยาเล็บให้ติดทนนานด้วยสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา จันทร์งาม, จุติพร นาหมื่นหงษ์, กัลยาณัฐ ผายเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสังคมปัจจุบันผู้หญิงเกือบทุกคนในประเทศไทยต้องทำงานหนักมากมาย แต่ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักอย่างไรผู้หญิงก็ยังต้องการที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า ทำผม ทาครีมต่างๆรวมทั้งการทำเล็บเพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่งปกติน้ำยาทาเล็บเมื่อทำการทาเสร็จจะมีความคงทนในระยะเวลาแค่ 14 วัน น้ำยาจะมีการหลุดจากเล็บ ผู้หญิงหลายคนต้องเข้าร้านทำเล็บเป็นประจำ ในขณะเดียวกันน้ำยาบางชนิดจะทำให้สีของเล็บเป็นสีเหลืองไม่สวยงาม และเมื่อทาเล็บเป็นประจำบ่อยครั้ง อาจจะทำให้เล็บมีสีเหลืองหรือเล็บเป็นขุยเนื่องจากทาสีเล็บบ่อยเกินไป ดังนั้นพวกเราจึงศึกษาสารต่างๆที่ช่วยให้ติดทนนานมากขึ้น จึงพบว่าสารไททาเนียมไดออกไซด์มีคุณสมบัติช่วยติดทน

จากการศึกษาสมบัติของ ไททาเนียมไดออกไซด์ พบว่าไททาเนียมออกไซด์เป็นสารที่ยืดหยุ่นและขนาดอนุภาคเล็ก มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ปกปิดรอยร้าว รอยตำหนิได้ดี และทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทนต่อแสง และความร้อน ดังนั้นผู้จัดทำจึงช่วยกันสืบค้นวิธีการที่จะช่วยให้ติดทนนานและช่วยบำรุงเล็บ จึงได้มีแนวคิดที่จะการพัฒนาน้ำยาทาเล็บให้ติดทนนานด้วยสารนาโนไททาเนียมไดออกไซด์