การศึกษาโครงสร้างและหาสาเหตุความคันของเต่าร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูธิป สิงห์คีพงศ์, กวีวัฒน์ สว่างวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเต่าร้างแล้วพบว่า บริเวณที่ทำให้ เต่าร้าง มีความคันคือ ผลของลูกเต่าร้าง และนอกจากนี้จากการศึกษาจึงทำให้เกิดข้องสงสัย ที่ว่าบริเวณส่วนต่างๆของต้นเต่าร้างหากสัมผัสถูกร่างกายจะมีอาการคันหรือไม่ หรือการคันอาจเกิดจากการที่หนามของต้นเต่าร้างเกิดการตำเข้าไปในเนื้อของเราจนมีเลือดออกมาผสมกับยางเต่าร้างที่แห้งอยู่และทำให้เกิดความคันก็เป็นได้ ซึ่งหากเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปถูกส่วนที่คันของต้นเต่าร้างแล้วจะทำให้ คันและ เกิดผื่นแดง โดยเฉพาะหากโดนตาจะทำให้ตาบอดได้เลยทีเดียว ซึ่งจากสาเหตุข้างต้นนี้ จึงทำให้ผู้จัดทำต้องการศึกษา ถึงสาเหตุ ว่าทำไมยางของต้นเต่าร้างจึงทำให้ เมื่อถูกร่างกายแล้วถึงคัน และนอกจากนี้ ต้นเต่าร้างยังสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรได้มากมายเช่น ราก ดับพิษที่ตับ ปอด หัวใจ แก้หัวใจพิการ แก้ตับทรุด เป็นต้น หากทำการศึกษาได้สำเร็จ และรู้ว่าสรรพคุณของยางเต่าร้างมีประโยชน์ อย่างไร ก็จะทำให้ เพิ่มคุณค่าของเต่าร้าง และอาจจะนำเต่าร้างไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้