พัฒนาระบบกรองอากาศภายในของเครื่องดูดควันเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวดี อาจหาญ, กัลยกร ขมินทกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาฝุ่นควันก็นับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเนื่องจากฝุ่นควันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากไปกว่านั้นยังส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และยังมีประชากรอีกจำนวนไม่น้อย ต้องดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องข้องเกี่ยวกับฝุ่นควัน เช่นอาชีพที่ต้องทำการปิ้งย่างซึ่งจะเกิดฝุ่นควันปริมาณมากและต้องสูดดมควันเหล่านั้นเป็นเวลานาน ซึ่งกลุ่มควันเหล่านี้เป็นหนึ่งในก๊าซอันตรายที่อยู่ในควันเหล่านี้ก็คือ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์โดยเมื่อร่างกายได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอออกไซด์จะทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติโดยจะแย่งออกซิเจนในการจับตัวกับฮีโมโกบิลทำให้ฮีโมโกบิลไม่ปล่อยออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายโดยจะส่งผลให้เกิดอาการ เวียนหัวคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เจ็บหน้าอก หอบ เหนื่อย หมดสติ ชัก โคม่าและเสียชีวิตในที่สุดหากได้รับในปริมาณมาก[อ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ,2558]ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการดูดควันออกไปแต่ควันเหล่านั้นเพียงแค่ถูกดูดไปปล่อยที่บริเวณอื่นซึ่งฝุ่นควันเหล่านั้นจะฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างอีกด้วยซึ่งทางสำนักสิ่งแวดล้อมแนะนำให้ช่วยกันลดปริมาณฝุ่นควันได้ด้วยการ เลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองจากการปิ้งย่างไม่ให้ฟุ้งกระจาย,ลดควันหรือใช้เชื้อเพลิงในการปิ้งย่างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และจากการสืบค้นพบว่าวิธีที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ได้อีกหนึ่งวิธีการ คือการใช้น้ำช่วยในการช่วยจับตัวกับก๊าซ เช่นเดียวกับหลักการของ water scrubbing หรือ wet scrubbing ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ซึ่งมีการใช้น้ำใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับมลภาวะที่มากับอากาศเสีย เพื่อเปลี่ยนอากาศเสียให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในอดีต เนื่องจากมีการช่วยดักจับฝุ่น กลิ่น และควัน โดยวิธีการคือการที่อนุภาคแก๊สจะถูกทำให้ละลายในหยดน้ำขนาดเล็ก แล้วจึงไหลรวมกันเป็นสารละลาย โดย สครับเบอร์ (Scrubber) เป็นระบบบำบัดอากาศเสีย บำบัดกลิ่น ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้ เช่น ฝุ่น กลิ่น ควัน หรือละออง ซึ่งหลักการทำงาน ทำงานโดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวเมื่อสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำจะไปจับตัวกับสารปนเปื้อนเหล่านี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำหลักการของ water scrubbing ประดิษฐ์อุปกรณ์ดูดฝุ่นควันเพื่อทดสอบความสามารถในการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์ที่จะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก