การพัฒนาระบบติดตามผู้บุกรุกโดยอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติและกล้องตรวจับในพื้นที่เฝ้าระวัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรานุวัฒน์ พิริยะศุภกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาด้านความปลอดภัยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไขให้มีความยืดหยุ่นในการตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินความรุนแรงและติดตามผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจนควบคุมไม่ได้ ลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความปลอดภัย ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญ เหตุการณ์กราดยิงของทหารที่จังหวัดโคราช ปี พ.ศ.2563 มีผู้เสียชีวิต 31 คน บาดเจ็บ 58 คน พื้นที่เกิดเหตุ 4 ตำบล หรือเหตุการณ์กราดยิงหนองบัวลำภู ปี พ.ศ.2565 มีผู้เสียชีวิต 36 คน บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 10 คน จากทั้งสองเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างเป็นแรงผลักดันให้ผู้พัฒนาหาวิธีการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยที่แตกต่างจากวิธีปกติโดยมุ่งเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าและสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงมากกว่าเดิมและลดการสูญเสียให้มากที่สุด

ดังนั้นผู้พัฒนามีความต้องการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบติดตามผู้บุกรุกโดยอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติและกล้องตรวจับในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยมีเป้าหมายตรวจจับผู้ต้องสงสัยทั้งในกลางวันและกลางคืนเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่และบุคคลในพื้นที่รวมไปถึงการลาดตระเวนในจุดที่กำหนดร่วมกับการตรวจสอบของกล้องตรวจจับ ติดตามผู้บุกรุกที่พยายามทำการหลบหนีเพื่อช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่และลดการสุญเสีย