ไคโตซานแคร์ นวัตกรรมแผ่นปิดแผลเคลือบเจลเพื่อลดการอกเสบของแผลและช่วยดูดซับเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณสิน เหมือนแสง, ชลชาติ ปัญโญใหญ่, ณัฐนิช ยานุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวรรณ ดวงตาดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผลจากไคโตซาน ไคโตซานเป็นซึ่งสกัดจากกระดองของปูนานั้นมีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิด ช่วยห้ามเลือดและรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นได้ เนื่องจากการรักษาบาดแผลในโรงพยาบาลโดยทั่วไปจะให้ยาทาแผลแล้วพันด้วยผ้าก็อต เมื่อลอกออกมาจะมีชิ้นเนื้อจากแผลติดออกมาด้วย อีกทั้งยังเป็นสารธรรมชาติที่มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อและเซลล์ร่างกาย และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกายสามารถอยู่ในรูปแบบของแผ่นเยื่อบางได้ มีผลกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่และป้องกันการติดเชื้อ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลขึ้น