นวัตกรรมเปลือกหอยเทียมสำหรับปูเสฉวนบกเพื่อเป็นวัสดุทดแทนการใช้เปลือกจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรธาดา สิทธิเกรียงไกร, กรฤต บางวิวัฒน์, กวีการ เคนหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำนักข่าวโซเชียลมีเดียมากมายได้เผยแพร่ข่าวถึงปัญหาปูเสฉวนบกสวมใส่ขยะทั้งพลาสติก เศษแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม แทนที่จะเป็นเปลือกหอย สาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนเปลือกหอยสำหรับเปลี่ยนจากธรรมชาติจากการเก็บเปลือกหอยไปใช้ของมนุษย์ อย่างที่ทราบกันดีว่าปูเสฉวนบกนั้นร่างกายส่วนหลังมีความอ่อนแอไม่มีเปลือกหุ้มเหมือนส่วนหน้า จึงจำเป็นต้องสวมใส่เปลือกหอยเพื่อป้องกันอันตรายและยังใช้เปลือกหอยเป็นที่เก็บความชื้นสำหรับกระบวนการหายใจของปูเสฉวนบกที่ต้องใช้ความชื้นอีกด้วย คณะผู้จัดทำจึงจะนำปูเสฉวนบกสายพันธุ์ Coenobita rugosus หนึ่งในสายพันธุ์ที่พบได้มากในประเทศไทยมาศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนเปลือกหอย เพื่อนำลักษณะเปลือกหอยที่ปูเสฉวนบดชนิดนี้เลือกมากที่สุดไปสร้างแม่พิมพ์สำหรับผลิตเปลือกหอยเทียมที่มีลักษณะเหมือนเปลือกหอยจริงที่ปูเสฉวนบกนิยมเลือก วัสดุหลักของเปลือกหอยเทียมคือเปลือกไข่ เนื่องจากมีองค์ประกอบหลักคล้ายกับเปลือกหอยนั่นคือ แคลเซีบมคาร์บอเนต และใช้ปูนปลาสเตอร์เป็นตัวเชื่อม โดยจะศึกษาอัตราส่วนระหว่างเปลือกไข่บดและปูนปลาสเตอร์ในการขึ้นรูปเปลือกหอยเทียมซึ่งจะมุ่งเน้นให้มีเปลือกไข่มากกว่าปูนปลาสเตอร์เพื่อที่จะให้คุณสมบัติต่างๆคล้ายกับเปลือกหอยจริง เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมมาแล้วนำไปทดสอบกับปูเสฉวนบกในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งเปลือกหอยจริงและเปลือกหอยเทียม ซึ่งสุดท้ายจะศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเปลือกหอยเทียมในสภาวะต่าง ๆ อีกด้วย