โครงงานเม็ดฟู่บ้วนปากจากสารสกัดโหระพาและมะขามป้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี ศรีทองสุข, ศศิมา ยอดเเก้ว, ธีรนาฏ ไชยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการทำเม็ดฟู่จากสารสกัดโหระพาเเละมะขามป้อม โดยคณะผู้จัดทำเลือกใช้โหระพา เเละมะขามป้อมในการทำ เนื่องจาก โหระพามีราคาถูก สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป เเละมีความสามารถในการยับยั้งเชื่อได้ ส่วนมะขามป้อม มีความสารถในการยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาในช่อง เเละนิยมใช้การทำยาสีฟันอีกด้วย การทำเม็ดฟู่เริ่มจากการสกัดสารด้วยเอทานอล 95% 1000 mL (อัตราส่วนเอทานอล70 : น้ำ30) จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไปทำเป็นเเกรนูลเเละทำการตอกเป็นเม็ดจนออกเป็นเม็ดฟู่ ทดสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีการ Phenolic content พบว่าสารสกัดทั้งสองสามารถต้านอนุมูลอิสระได้