ฟิล์มเคลือบดอกไม้จากเปลือกผลไม้เพื่อยืดอายุและลดการช้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรชญา หนูแก่นเพชร, ลาทีฟ หวันลาเต๊ะ, กันต์ทีป์ คงสีพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในเปลือกผลไม้มีสารเพกตินเป็นส่วนประกอบซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายวุ้น การสกัดเพกตินทำได้โดย 1.หั่นเปลือกผลไม้ให้ละเอียด 2.ต้มด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 3. บีบเอาตะกอนเพกติน 4. ปรับความเข้มข้นด้วย กรดHCl 5. บีบเอาตะกอนเพกติน 6.ตากให้เเห้งสนิด จากนั้นขั้นตอนในการนำผงเพกตินที่สกัดได้มาเคลือบดอกไม้ โดยละลายด้วยนำ้กลั่นตั้งไฟจนละลาย จากจั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ทำดอกไม้ที่ต้องการทดสอบลงไปชุบกับเพกติน จนดอกไม้เเห้ง จากนั้นศึกษาความสามารถของเพกตินที่สกัดจากเปลือกผลไม้ต่อการยืดอายุเเละป้องกันการช้ำของดอกไม้ที่ทดสอบ