แผ่นเจลปิดแผลผสมสารสกัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิษฎา บัวบาล, ศุภฤกษ์ จันทราช, ชยธร พฤกษ์รัตนนภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีวิธีประถมพยาบาลต่างๆที่เหมาะสมสำหรับแผลชนิดต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามผลค้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังการรักษาก็ยังคงมีอยู่ เช่น ปัญหาจากการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าพลาสเตอร์ยาจะมีการใช้ งานที่ง่ายและรวดเร็วแต่ก็ยังมีปัญหาและทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาเช่นการใช้พลาสเตอร์ ปิดแผลเป็นเวลานานจะทำให้แผลไม่แห้งและสมานได้ช้า, การแกะพลาสเตอร์อาจทำให้แผลอักเสบเพิ่มขึ้น เมื่อพลาสเตอร์ได้รับความชื้นจากการสัมผัสน้ำอาจทำให้แผลหายช้าหรือเน่าได้ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นน้ำที่มีการเจือปนอาจส่งผลให้ให้แผลติดเชื้อลุกลามได้

จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น การออกแบบสารเคลือบแผลที่ทำหน้าที่เสมือนพลาสเตอร์ ซึ่งสามารถสมานแผลได้อย่างรวดเร็ว กันการติดเชื้อที่ให้เเผลเกิดการอักเสบ ความสามารถในการดูดซับเลือดและน้ำเหลือง รวมไปถึง การป้องกันความชื้นเพื่อลดการเกิดแผลเน่าได้ จากเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงได้มีการศึกษา พัฒนาเพื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ จากการนำสารสกัดจากธรรมชาติโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาโครงงาน เพื่อให้เกิดการวิวัฒน์ และต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

โดยขั้นตอนการดำเนินโครงงานเริ่มจากการผสมสารสกัดที่ได้มาจากว่านหางจระเข้และใบบัวบกที่สกัดด้วยวิธีต่างๆอาทิเช่นการสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย (เมทานอล),การสกัดสารโดยใช้เทคนิค GAS ANTI-SOLVENT ซึ่งสารเคมีสำคัญที่ได้จากการสกัดสารนั้นมาจากพืช 2 ชนิด คือ

ว่านหางจระเข้ : ALOCTIN A และ ALOCTIN B

ใบบัวบก : สารกลุ่มไตรเทอปินอยด์ไกลโคไซด์

ต่อมานำสารสองชนิดที่กำหนดอัตราส่วนที่พอเหมาะผสมกับผงวุ้นที่ได้จากว่านหางจระเข้เพื่อให้สามารถคงรูปอยู่ได้