กระดานตีโต้ปิงปองเพื่อการฝึกซ้อมสำหรับผู้พิการทางร่างกายและสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ ศรีวิชัย, ตฤณ ศรีชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา อ่อยอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน กีฬา เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่แพร่หลายไปทั่วโลก จนในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งเมื่อมีคนส่วนมากรู้จักกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งมากพอ ย่อมเกิดการแข่งขันและเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น บาสเกตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล กีฬาหนึ่งที่เป็นที่นิยม และมีวิธีการเล่นที่ไม่ซับซ้อนมาก ที่ต้องตีลูกบอลให้ไปตกที่เขตแดนของฝั่งตรงข้ามด้วยไม้ มีชื่อเรียกว่า เทเบิลเทนนิส หรือปิงปอง

ซึ่งปิงปองถือเป็นกีฬาที่แพร่หลายไปทั่วโลก จึงทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นและมีการฝึกฝนกันมากมาย อีกทั้งกีฬาปิงปองยังเป็นส่วนหนึ่งในการงานแข่งขันพาราลิมปิกซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก สำหรับผู้พิการแต่ปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ คนที่ต้องการเล่นปิงปองไม่มีความชำนาญในการเล่นปิงปอง หรือผู้พิการบางกลุ่มไม่สามารถฝึกซ้อมได้ จึงอาจให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือการหมดกำลังใจในการเล่นปิงปอง

ดังนั้นทีมผู้จัดทำจึงได้สร้างกระดานโต้ปิงปองโดยใช้บอร์ด Arduino ในการวิเคราะห์ท่าทาง พร้อมตัวนับคะแนนและตัวจับเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้