การเอนแคปซูเลชันสารสกัดฟีนอลิกธรรมชาติจากเปลือกส้มเขียวหวานและการประยุกต์ใช้ในโยเกิร์ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา แพน้อย, ณัฐณิชา หนูแบน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, สมหวัง เล็กจริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะนำสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากเปลือกส้มเขียวหวาน โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมาจาก ส้มสายนำ้ผึ้ง ส้มบางมด และส้มโชกุน มาทำการเอนแคปซูเลชันแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในโยเกิร์ต ทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริมเม็ดบีดส์สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ที่ได้รับจากโยเกิร์ตแก่ผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกส้ม อีกทั้งยังลดสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร