การพัฒนานาโนแคปซูลของสารสกัดขิงที่มีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัสสรา ทับมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer) เป็นโรคที่พบได้ บ่อยในกลุ่มประชากรทั่วโลก โดยประมาณ 70-80 % ของผู้ป่วยมักจะประสบปัญหาในเรื่องของการเกิดโรคซ้ำหรือการรักษาไม่หายขาดโดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคนี้ คือ การติดเชื้อ Helicobacter pylori โดย 50% ของประชากรโลกมีการติดเชื้อชนิดนี้และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย เชื้อ Helicobacter pylori เป็นแบคทีเรียที่สามารถมีชีวิตรอดในสภาวะที่เป็นกรดของกระเพาะอาหารได้ โดยเชื้อตัวนี้จะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารนั้นหลั่งกรดมากขึ้น ทำให้เกิดอาการอักเสบ แผลในกระเพาะอาหารได้ ในแง่ของการรักษานั้นมีผู้ป่วยบางส่วนล้มเหลวทางด้านการรักษา เนื่องมาจากอาการดื้อยาการรักษาในปัจจุบันนั้นจะเป็นการใช้ยาลดกรดร่วมกับยาปฏิชีวนะซึ่งมีหน้าที่ต้านเชื้อแบคทีเรีย แต่ยาปฏิชีวนะนั้น มีราคาแพงและอาจจะมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้ ดังนั้นสมุนไพรจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในการต้านแบคทีเรีย เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูกโดยหนึ่งในสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพคือขิง ซึ่งมีสารสำคัญที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ H.pylori ได้แต่เนื่องจากการใช้สารสมุนไพรนั้นมีข้อจำกัดอยู่บางส่วน คือ ความไม่คงตัวต่อปัจจัยภายนอก จึงทำให้เกิดการเสื่อมสลายและส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาลดลง จึงต้องแก้ไขด้วยการห้อหุ้มด้วยพอลิเมอร์ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บสารสำคัญได้นานขึ้นรวมถึงสามารถปลดปล่อยสารในปริมาณที่เหมาะสมและลดการระคายเคืองอีกด้วย แต่เนื่องจากพอลิเมอร์ที่ใช้ห่อหุ้มสารสำคัญนั้นไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติหรือใช้เวลาในการย่อยสลายนานอีกทั้งมีความเป็นพิษสูง และพอลิแอลแลคติกแอซิด (Poly(l-lactic) acid) เป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ที่ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีสมบัติที่ไม่เป็นพิษและย่อยสลายตัวได้