การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กจากน้ำลายเพื่อบ่งชี้ภาวะโลหิตจางโดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงสีและการดูดกลืนเชิงแสงจากวิธี SIA วิเคราะห์ด้วยระบบข้อมูลเชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร ศรีวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณกฤต แสนพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของโลหิตจางและปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายมีความสำคัญอย่างมากในด้านสุขภาพ ภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดจำนวนเฉพาะของเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกบิน ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หายใจเหนื่อย และอาจเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ โครงงานนี้จึงต้องการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ในการตรวจสอบปริมาณธาตุเหล็กจากน้ำลายเพื่อบ่งชี้ภาวะโลหิตจางโดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงสีและการดูดกลืนเชิงแสงจากวิธี Serum Iron Assay (SIA) และวิเคราะด้วยระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ จากการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งเป็นกระบวนการที่จำลองการวิเคราะห์และการประมวลผลจากสมองมนุษย์โดยอัลกอลิทึมที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบโครงข่ายประสาทแบบ Ensemble Methods เป็นโครงสร้างโครงข่ายประสาท (Neural Network) ที่นำการผสานผ่านข้อมูลจากหลายโมเดลที่แตกต่างกันอาจช่วยให้การทำนายผลลัพธ์มีความแม่นยำมากขึ้น