เครื่องแยกขวดแก้วและขวดพลาสติกแบบขุ่นแบบใส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา ชื่นใจ, ชาลิสา จันทร์สุภาวงษ์, ประวีรณัฐ เย็นพยับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐปรัชญ์ บุญเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เครื่องแยกขวดแก้วและขวดพลาสติกแบบขุ่นแบบใส มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องแยกขวดที่สามารถแยกขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานพลีงงานไฟฟ้าจาก

แผงโซลาเซลล์ โดยการคัดแยกระหว่างขวดพลาสติกใสและขุ่นจะใช้เซนเซอร์ capacitive proximity ส่วนการคัดแยกขวดแก้วจะใช้เซนเซอร์ photoelectric หลักการทำงานเริ่มแรกเมื่อกดปุ่มให้แผ่นอะคริลิคหมุนออกโดยมอเตอร์ stepper 180 องศาหย่อนขวดลงไปในท่อ PVC กดปุ่มอีกรอบเพื่อเริ่มการทำงาน ในระหว่างที่ขวดอยู่ในท่อ PVC เซนเซอร์จะเริ่มทำงานทั้งหมดโดยเริ่มจากเซนเซอร์ inductive proximity ที่จะตรวจจับว่ามีขวดผ่านลงมาแล้วจากนั้นจะส่งข้อมูลต่อไปยังเซนเซอร์ capacitive proximity และ photoelectric เพื่อทำการคัดแยกขวดประเภทต่างๆแล้วส่งข้อมูลต่อไปยังมอเตอร์ RC servo ที่จะหมุนท่อ PVC ตามองศาของแต่ละถังที่ตั้งไว้ โดยถังแรกคือขวดใส ขวดขุ่น ขวดแก้ว และถังสุดท้ายคือถังประเภทอื่นๆที่เซนเซอร์ไม่สามารถประมวลผลได้ หากเมื่อถังเต็มแล้วจอ LED จะแสดงผลว่าไม่สามารถหย่อนขวดลงไปเพิ่มได้แล้ว