ปริมาณคาเทชินและโพลีฟีนอลในชาเขียวที่ชงด้วยอุณหภูมิที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญญา ภูผา, มนสิชา ยอดดำเนินกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาเชียว ถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทั้ง ช่วยให้เราผ่อนคลาย รู้สึกกระปรี้กระเป่า ลดความอ้วน อีกทั้งยังมี วิตามินซี วิตามินบี กรดอะมิโนต่างๆ และที่พบที่มากที่สุดในชาเขียวก็คือคาเทชิน และ โพลีฟีนอล ดังนั้นโครงงานของเราต้องการที่จะหาปริมาณคาเชินและปริมาณของโพลีฟีนอลในชาเขียว ที่ชงในน้ำที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 80 องศาเซลเซียส และ 100 องศาเซลเซียส หาปริมาณคาเทชิน ในแต่ละรอบของการชงชาและ หลังจากการชงชาทิ้งไว้ หาปริมาณโพลีฟีนอล ในชาเขียวสดและชาเขียวแห้งที่ชงด้วยเมทานอล