อุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตพร พรหมชาติ, กฤตชญา เชาวะเจริญ, มนัสชนก ธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS มักจะสูญเสียโอกาสในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ ALS เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ทำให้เซลล์ประสาทเสื่อมหรือทำลายทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงจนไม่สามารถกำหมัดได้ ผู้ป่วยต้องออกกำลังกายด้วยมือหรือกายภาพบำบัดที่มือเพื่อเพิ่มความสามารถในการหยิบจับสิ่งของและเพิ่มแรงบีบของมือ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาเกมยืดกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ที่เป็นโรค ALS และ (2) สร้างความบันเทิงให้กับพวกเขาด้วยเกม เราพัฒนาเกม ในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้ลูกบอลโฟมเพื่อยืดกล้ามเนื้อมือและอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อเท้าแทนการใช้จอยสติ๊กสวิตช์ภายในลูกบอลโฟมและอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อเท้าที่เชื่อมต่อกับบอร์ด ESP8266 และตรวจสอบการบีบอัดของลูกบอล จากนั้นจะส่งสัญญาณจากบอร์ดไปยังแล็ปท็อปผ่าน USB และลิงก์ไปยังเกมที่สร้างโดยนักพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity ในการเล่นเกมผู้ป่วยจะต้องบีบลูกบอลโฟมและเหยียบอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อเท้าในรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันซึ่งจะช่วยยืดกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ