ผลิตภัณฑ์เจลลี่ดอกคำฝอยเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรวี สันตะวัน, ธิดารัตน์ เกื้อทวีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกคำฝอยมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า ดอกคำฝอยมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟลาโวนอยด์

( flavonoid) และอัลคาลอยด์ ( alkaloid ) รวมทั้งสารสีในกลุ่ม Quinochalcone ซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องหัวใจ และหลอดเลือด ในกลุ่มสัตว์ทดลอง ดอกคำฝอยช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด เนื่องจากดอกคำฝอยมีกรดไลโนเลอิค (Linoleic Acid) อยู่มากซึ่งกรดชนิดนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับไขมันในเลือด และขับออกทางปัสสาวะ และอุจจาระ จากสรรพคุณของดอกคำฝอยทำให้ผู้ศึกษาสนใจจะพัฒนาและศึกษาผลิตภัณฑ์เจลลี่ดอกคำฝอยเพื่อสุขภาพ เพื่อการบริโภคเป็นอาหาร หรือของทานเล่นเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ผู้จัดทำมีแนวคิดเพิ่มประโยชน์ที่มีสารอาหารมากขึ้นลงไปในเจลลี่ดอกคำฝอย โดยการเติมเม็ดมุกจากมะนาวที่มีวิตามินซีอยู่มาก เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการบริโภคต่อไป