เข็มขัดบรรเทาอาการปวด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

งามศิริ พิจิตร, อรัญญา เต็งฉ้วน, สุทธิกานต์ ทองพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุวัฒน์ เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาทิพย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์นี้ได้นำเสนอ"เข็มขัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวด" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเข็มขัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์และอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงเรียนปัญญาทิพย์ ซึ่งได้นำถุงสมุนไพรได้แก่ 1.ไพล ช่วยลดอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการอักเสบ ฟกช้ำ บวม 2.ตะไคร้บ้าน แต่งกลิ่น ลดอาการฟกช้ำ ลดอาการปวด เมื่อย 3.ขมิ้นอ้อย ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง บำรุงผิวพรรณ 4.เกลือ ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาให้ตัวยาซึม ผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น

5.ขิงมีฤทธิ์อุ่น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยในการขับเหงื่อ ที่เตรียมไว้นำไปนึ่ง 15 นาที แล้วจึงนำมาบรรจุในเข็มขัดสมุนไพรแล้วนำมารัดไว้บริเวณที่มีอาการปวด รัดไว้ 30 นาที หลังจากการทดลองมีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบวัดความพึงพอใจและแบบประเมินอาการปวด