ระบบแจ้งตำแหน่งสถานที่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีโดยแชทบอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ กลิ่นอยู่, นนทวรรณ อินเฉลียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีจำนวนเนื้อที่ภายในโรงเรียนที่กว้างขวาง ตึกอาคารที่มากมาย ทั้งอาคารเรียน ตึกอำนวยการ ตึกวิทยาศาสตร์ ห้องสเต็มแล็ป โรงพลศึกษา หอพักและตึกอื่นๆอีกมากมาย โดยตำแหน่งของสถานที่เหล่านั้นอยู่กระจัดกระจายกันในโรงเรียน หากไม่ใช่นักเรียนเรียนหรือบุคลากรของทางโรงเรียนแล้ว ก็จะไม่ทราบเส้นทาง หรือที่ตั้งของสถานที่นั้น จนก่อให้เกิดความสับสน งุนงง เหนื่อยล้าในการตามหาสถานที่เป้าหมาย จนอาจจะทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือหากเป็นนักเรียนก็อาจจะเป็นนักเรียนใหม่ ไม่ทราบเส้นทาง ที่อยู่ของตึกเรียน ซึ่งจะทำให้เข้าเรียนสายได้ นับเป็นปัญหาที่ควรแก้ไข

เทคโนโลยี Chatbot เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การตอบข้อความ ให้ข้อมูลหรือให้การช่วยเหลือและอื่นๆ ซึ่งแชทบอทนั้นสามารถพัฒนาไปได้ตามที่ผู้พัฒนาต้องการ และต้องทำให้ออกมาครอบคลุมถึงคำถามและคำตอบ การที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันแชทบอทมีการพัฒนาขึ้นในหลายๆด้านเช่น เรื่องสุขภาพ เรื่องธุรกิจ และให้ความบันเทิง [1]

ทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแชทบอทเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาการหลงทางในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำโครงงานนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกคน